Báo cáo chi phí dự án theo mã phí

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 06/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo chi phí dự án theo mã phí theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Dự án, công trình \ BC giá thành, lợi nhuận \ Báo cáo chi phí dự án theo mã phí.

  • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc :

  • Giải thích một số trường

+ C.từ từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Ds tk chi phí: Liệt kê các tài khoản chi phí cần xem báo cáo, các tài khoản cách nhau bởi dấu phẩy (,).

+ Mã phí: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã phí cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả mã phí.

+ Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp dự án cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả dự án.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận