Báo cáo chênh lệch tồn kho theo giá trung bình

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 16/07/2021 – Ngày cập nhật: 16/07/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo chênh lệch tồn kho theo giá trung bình theo mẫu sau:

Tính “Chênh lệch” theo “Dư cuối” là số dư theo sổ sách và “Dư cuối theo giá trung bình”.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tồn kho/Tính giá tồn kho/Báo cáo chênh lệch tồn kho theo giá trung bình.

  • Điều kiện lọc

  • Giải thích một số trường

+ Kỳ: Nhập kỳ cần lên báo cáo.

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp kho cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các kho.

+ Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp dự án cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả dự án.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp dự án cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả vật tư.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận