Báo cáo bán hàng nhóm theo hai chỉ tiêu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 30/07/2021 – Ngày cập nhật: 29/12/2022

1. Chức năng

Lên báo cáo bán hàng nhóm theo hai chỉ tiêu theo mẫu: 

Mẫu báo cáo bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu “Mặt hàng và khách hàng”:

Mẫu báo cáo lãi gộp bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu “Mặt hàng và khách hàng”:

Còn có các mẫu báo cáo theo:

  • Mã nv (nhập xuất)
  • NVBH (nhân viên bán hàng)
  • BPHT
  • Dự án

Lưu ý: không chọn kiểu nhóm “Nhóm theo” và “Chi tiết theo” giống nhau

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Bán hàng / BC bán hàng / Báo cáo bán hàng nhóm theo hai chỉ tiêu.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:
  • Nhóm theo: chọn 1 trong các chỉ tiêu.
  • Nhóm theo: chọn 1 trong các chỉ tiêu.
  • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả khách hàng.
  • Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.
  • Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.
 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận