1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu
 4. Báo cáo bán hàng
 5. Báo cáo bán hàng của 1 mặt hàng/nhóm hàng cho nhiều kỳ

Báo cáo bán hàng của 1 mặt hàng/nhóm hàng cho nhiều kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 29/07/2021 – Ngày cập nhật: 29/07/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo bán hàng của 1 mặt hàng/nhóm hàng cho nhiều kỳ theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Bán hàng / BC bán hàng / Báo cáo bán hàng của 1 mặt hàng/nhóm hàng cho nhiều kỳ.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

+ Nhóm vật tư 1, 2, 3: Chọn hoặc nhập mã nhóm vật tư để lên báo cáo bán hàng của một/nhiều nhóm vật tư. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các nhóm.

+ Kỳ báo cáo: chọn Ngày/ Tuần/Tháng/Quý/Nửa năm/Năm để  lên các báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý/nửa năm/năm.

+ Số kỳ báo cáo: Nhập số kỳ lên báo cáo.

+ Ngày bắt đầu:  Nhập ngày bắt đầu lấy số liệu báo cáo.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận