Báo cáo bán hàng cho nhiều kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 30/07/2021 – Ngày cập nhật: 30/07/2021

1. Chức năng

Lên báo cáo bán hàng cho nhiều kỳ theo mẫu:

Mẫu báo cáo bán theo doanh thu:

Mẫu báo cáo theo doanh thu thuần:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Bán hàng / BC bán hàng / Báo cáo bán hàng cho nhiều kỳ.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Số liệu báo cáo: Chọn 1 trong 2 kiểu.

+ Kỳ báo cáo: chọn Ngày/ Tuần/Tháng/Quý/Nửa năm/Năm để  lên các báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý/nửa năm/năm.

+ Ngày bắt đầu: Nhập thời gian bắt đầu lấy số liệu báo cáo.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận