Bảng xác nhận công nợ với khách hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/06/2021 – Ngày cập nhật: 16/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng xác nhận công nợ với khách hàng theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

  • Menu thực hiện

Bán hàng/BC công nợ khách hàng/Bảng xác nhận công nợ.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận