Bảng xác nhận công nợ – lên cho nhiều người bán

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 16/06/2021 – Ngày cập nhật: 11/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng xác nhận công nợ với người bán/nhà cung cấp (cho nhiều ncc) theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Lập bảng xác nhận công nợ với nhiều người bán thực hiện tại menu:

Mua hàng/BC công nợ ncc/Bảng xác nhận công nợ (lên cho tất cả ncc).

 • Điều kiện lọc

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả nhà cung cấp.

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu (đầu năm) và kết thúc (cuối năm) lấy số liệu báo cáo.

+ Loại bc

   • 1 – Chỉ lên mã ncc ps trong kỳ: Chương trình hiện lên báo cáo của những nhà cung cấp có phát sinh trong kỳ.
   • 2 – Lên tất: Chương trình hiện lên báo cáo của tất cả nhà cung cấp.

Sau khi nhấn <Nhận>, chương trình hiện lên danh sách báo cáo theo điều kiện lọc. Tích chọn vào dòng cần in báo cáo và nhấn “In”.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận