Bảng xác nhận công nợ – lên cho nhiều khách hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 16/06/2021 – Ngày cập nhật: 16/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng xác nhận công nợ với khách hàng (cho nhiều khách hàng) theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Bán hàng/BC công nợ khách hàng/Bảng xác nhận công nợ (lên cho nhiều khách hàng).

  • Điều kiện lọc

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả khách hàng.

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu (đầu năm) và kết thúc (cuối năm) lấy số liệu báo cáo.

+ Loại bc

1 – Chỉ lên mã khách ps trong kỳ: Chương trình hiện lên báo cáo của những khách hàng có phát sinh trong kỳ.

2 – Lên tất: Chương trình hiện lên báo cáo của tất cả khách hàng.

Sau khi nhấn <Nhận>, chương trình hiện lên danh sách báo cáo theo điều kiện lọc. Tích chọn vào dòng cần in báo cáo và nhấn “In”.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận