1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ tài sản cố định
 4. Báo cáo tăng giảm TSCĐ
 5. Bảng tổng hợp tăng (giảm) TSCĐ nhóm theo nhiều chỉ tiêu

Bảng tổng hợp tăng (giảm) TSCĐ nhóm theo nhiều chỉ tiêu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 21/07/2021 – Ngày cập nhật: 21/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp tăng (giảm) tài sản cố định nhóm theo nhiều chỉ tiêu theo mẫu:

Mẫu báo cáo nhóm theo tất cả các chỉ tiêu:

Mẫu báo cáo nhóm theo loại ts (tài sản):

Còn có các mẫu nhóm theo:

  • Bộ phận sử dụng
  • Lý do
  • Nhóm tài sản
  • Tài khoản chi phí
  • Đơn vị cơ sở
  • Nhóm tài sản 1, 2, 3

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Tài sản cố định \ Báo cáo tăng giảm TSCĐ \ Bảng tổng hợp tăng (giảm) TSCĐ nhóm theo nhiều chỉ tiêu.

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Kiểu báo cáo: chọn 1 trong 2 để lên báo cáo tổng hợp tăng hoặc giảm của tài sản cố định.

+ Lý do tăng/giảm: được lấy từ Danh mục lý do tăng giảm.

+ Chọn các chỉ tiêu: có thể chọn 1 hoặc nhiều chỉ tiêu.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận