1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ công cụ dụng cụ
 4. Báo cáo tăng giảm CCDC
 5. Bảng tổng hợp tăng (giảm) CCDC nhóm theo nhiều chỉ tiêu

Bảng tổng hợp tăng (giảm) CCDC nhóm theo nhiều chỉ tiêu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp tăng (giảm) công cụ dụng cụ nhóm theo nhiều chỉ tiêu theo mẫu:

Mẫu báo cáo nhóm theo tất cả các chỉ tiêu: 

Mẫu báo cáo nhóm theo loại công cụ:

Còn có các mẫu nhóm theo:

  • Theo lý do
  • Theo bpsd (bộ phận sử dụng)
  • Theo nhóm cc (công cụ)
  • Theo tk cp (tài khoản chi phí)
  • Theo đvcs (đơn vị cơ sở)
  • Theo nhóm cc 1
  • Theo nhóm cc 2
  • Theo nhóm cc 3

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Công cụ dụng cụ \ Báo cáo tăng giảm CCDC \ Bảng tổng hợp tăng (giảm) CCDC nhóm theo nhiều chỉ tiêu.

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Kiểu báo cáo: chọn 1 trong 2 để lên báo cáo tổng hợp tăng hoặc giảm của công cụ.

+ Lý do tăng/giảm: được lấy từ Danh mục lý do tăng giảm.

+ Chọn các chỉ tiêu: có thể chọn tất cả hoặc 1 hoặc nhiều chỉ tiêu.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận