1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ công cụ dụng cụ
 4. Báo cáo tăng giảm CCDC
 5. Bảng tổng hợp tăng (giảm) CCDC nhóm theo 2 chỉ tiêu

Bảng tổng hợp tăng (giảm) CCDC nhóm theo 2 chỉ tiêu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 22/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp tăng (giảm) công cụ dụng cụ nhóm theo 2 chỉ tiêu theo mẫu:

Mẫu báo cáo tổng hợp tăng công cụ dụng cụ:

Mẫu báo cáo tổng hợp giảm công cụ dụng cụ:

Mẫu báo cáo “Nhóm theo: 2 –  tài khoản chi phí” và “Chi tiết theo: 3 – bộ phận sử dụng”:

Ngoài ra còn có các mẫu nhóm và chi tiết theo:

  • 1 – Theo lý do
  • 2 – Theo loại cc (công cụ)
  • 4 – Theo nhóm cc
  • 6 – Theo đvcs (đơn vị cơ sở)
  • 7 – Theo nhóm cc 1
  • 8 – Theo nhóm cc 2
  • 9 – Theo nhóm cc 3

Lưu ý: không chọn kiểu nhóm “Nhóm theo” và “Chi tiết theo” giống nhau

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Công cụ dụng cụ \ Báo cáo tăng giảm CCDC \ Bảng tổng hợp tăng (giảm) CCDC nhóm theo 2 chỉ tiêu.

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Kiểu báo cáo: chọn 1 trong 2 để lên báo cáo tổng hợp tăng hoặc giảm của công cụ.

+ Nhóm theo: chọn 1 trong các kiểu nhóm.

+ Chi tiết theo:  chọn 1 trong các kiểu nhóm.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận