Bảng tổng hợp số phát sinh theo dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 06/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp số phát sinh theo dự án theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Dự án, công trình \ BC giá thành, lợi nhuận \ Bảng tổng hợp số phát sinh theo dự án.

  • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc :

  • Giải thích một số trường

+ Kiểu tổng hợp:

Không đánh dấu “Theo tk đ.ứng”, “Theo khách hàng”: Chương trình tổng hợp phát sinh theo tài khoản (tiểu khoản)

Theo tk đ.ứng: Chương trình tổng hợp các phát sinh theo Tài khoản – tài khoản đối ứng của tài khoản.

Theo khách hàng: Chương trình tổng hợp các phát sinh theo Tài khoản – mã khách:

Nếu chọn cả 2: Chương trình tổng hợp các phát sinh theo “Tài khoản – tài khoản đối ứng – mã khách”:

+ C.từ từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả tài khoản.

+ Ghi nợ/có: 

1 – Ghi nợ: Lên báo cáo những phát sinh nợ của tài khoản vừa chọn.

2 – Ghi có: Lên báo cáo những phát sinh có của tài khoản vừa chọn.

+ Tk đ.ứng: Lên báo cáo những phát sinh của tài khoản đối ứng với tài khoản vừa chọn ở trên.

+ Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp dự án cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả dự án.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả khách hàng.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận