Bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 30/07/2021 – Ngày cập nhật: 13/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Bán hàng / BC công nợ khách hàng / Bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Ngày: Nhập thời gian bắt đầu kỳ để lấy số liệu báo cáo.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả khách hàng.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận