Bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/07/2021 – Ngày cập nhật: 22/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp khấu hao tài sản cố định theo mẫu:

Mẫu tổng hợp theo loại tài sản:

Mẫu tổng hợp theo bộ phận sử dụng:

Mẫu tổng hợp theo nhóm tài sản:

Mẫu tổng hợp theo tài khoản chi phí:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tài sản cố định \ Báo cáo khấu hao TSCĐ \ Bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Kiểu tổng hợp: chọn 1 trong các kiểu tổng hợp.

+ Lên các ts đã thôi k.hao (khấu hao): đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các tài sản đã thôi khấu hao.

+ Lên các ts đã k.hao hết: đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các tài sản đã khấu hao hết.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận