1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ tài sản cố định
 4. Báo cáo khấu hao TSCĐ
 5. Bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ – theo nhiều chỉ tiêu

Bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ – theo nhiều chỉ tiêu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 22/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/11/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp khấu hao tài sản cố định theo nhiều chỉ tiêu theo mẫu:

Nhóm theo tất cả các chỉ tiêu:

Mẫu nhóm theo loại tài sản:

Còn có các mẫu nhóm theo:

  • Bộ phận sử dụng
  • Nhóm tài sản
  • Tài khoản chi phí
  • Nhóm tài sản 1, 2, 3.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Tài sản cố định \ Báo cáo khấu hao TSCĐ \ Bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ – theo nhiều chỉ tiêu.

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Các trường tổng hợp: Có thể chọn tất cả hoặc 1 hoặc nhiều trường.

+ Lên các ts đã thôi k.hao (khấu hao): đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các tài sản đã thôi khấu hao.

+ Lên các ts đã k.hao hết: đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các tài sản đã khấu hao hết.

+ Kiểu bc (báo cáo): chọn 1 trong 2 kiểu xem.

1 – Chỉ có 1 cột tổng giá trị: Chỉ hiển thị trên báo cáo một cột tổng giá trị “Kh trong kỳ”.

2 – Mỗi kỳ 1 cột: hiển thị thêm mỗi kỳ một cột giá trị “Kh kỳ 07-2021”, “Kh kỳ 08-2021”, …

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận