Bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ – theo 2 chỉ tiêu

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/11/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp khấu hao tài sản cố định theo 2 chỉ tiêu theo mẫu:

Các chỉ tiêu bao gồm: loại tài sản, bộ phận sử dụng, nhóm tài sản, tài khoản chi phí.

Ví dụ “Nhóm theo: 1 – Theo loại ts”, “Chi tiết theo: 2 –  theo bpsd”

Ví dụ “Nhóm theo: 3 – Theo nhóm ts”, “Chi tiết theo: 2 –  theo tk cp”:

Lưu ý: không chọn kiểu nhóm “Nhóm theo” và “Chi tiết theo” giống nhau.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tài sản cố định \ Báo cáo khấu hao TSCĐ \ Bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ – theo 2 chỉ tiêu.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Nhóm theo: chọn 1 trong các chỉ tiêu.

+ Chi tiết theo: chọn 1 trong các chỉ tiêu.

+ Lên các ts đã thôi k.hao (khấu hao): đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các tài sản đã thôi khấu hao.

+ Lên các ts đã k.hao hết: đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các tài sản đã khấu hao hết.

+ Kiểu bc (báo cáo): chọn 1 trong 2 kiểu xem.

1 – Chỉ có 1 cột tổng giá trị: Chỉ hiển thị trên báo cáo một cột tổng giá trị “Kh trong kỳ”.

2 – Mỗi kỳ 1 cột: hiển thị thêm mỗi kỳ một cột giá trị “Kh kỳ 1-2021”, “Kh kỳ 02-2021”, …

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận