1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ tài sản cố định
 4. Báo cáo kiểm kê TSCĐ
 5. Bảng tổng hợp giá trị TSCĐ nhóm theo 2 chỉ tiêu

Bảng tổng hợp giá trị TSCĐ nhóm theo 2 chỉ tiêu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 21/07/2021 – Ngày cập nhật: 21/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp giá trị tài sản cố định nhóm theo 2 chỉ tiêu.

Các chỉ tiêu bao gồm: loại tài sản, bộ phận sử dụng, nhóm tài sản, tài khoản chi phí, đơn vị cơ sở, nhóm tài sản 1, nhóm tài sản 2 và nhóm tài sản 3.

Ví dụ “Nhóm theo: 1 – Theo loại ts”, “Chi tiết theo: 2 –  theo bpsd”

Ví dụ “Nhóm theo: 2 – Theo bpsd”, “Chi tiết theo: 3 – theo nhóm ts”:

Lưu ý: không chọn kiểu nhóm “Nhóm theo” và “Chi tiết theo” giống nhau.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Tài sản cố định \ Báo cáo kiểm kê TSCĐ \ Bảng tổng hợp giá trị TSCĐ nhóm theo 2 chỉ tiêu.

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Kỳ: Nhập kỳ cần lên báo cáo.

+ Số đầu kỳ/ Cuối kỳ: 

1 – Đầu kỳ: Lên số liệu báo cáo đầu kỳ.

2 – Cuối kỳ: Lên số liệu báo cáo cuối kỳ.

+ Nhóm theochọn 1 trong các kiểu nhóm

+ Chi tiết theo: Chọn 1 trong các kiểu nhóm.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận