1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ công cụ dụng cụ
 4. Báo cáo kiểm kê CCDC
 5. Bảng tổng hợp giá trị CCDC nhóm theo nhiều chỉ tiêu

Bảng tổng hợp giá trị CCDC nhóm theo nhiều chỉ tiêu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp giá trị công cụ dụng cụ nhóm theo nhiều chỉ tiêu theo mẫu:

Mẫu nhóm theo tất cả các chỉ tiêu:

Mẫu nhóm theo loại công cụ:

Mẫu nhóm theo bộ phận sử dụng:

Mẫu nhóm theo nhóm công cụ:

Mẫu nhóm theo tài khoản chi phí:

Mẫu nhóm theo đơn vị cơ sở:

Mẫu nhóm theo nhóm công cụ 1:

Mẫu nhóm theo nhóm công cụ 2, 3 tương tự như mẫu nhóm theo nhóm công cụ 1.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Thực hiện tại menu:

Công cụ dụng cụ/Báo cáo kiểm kê CCDC/Bảng tổng hợp giá trị CCDC nhóm theo nhiều chỉ tiêu.

 • Màn hình điều kiện lọc: 

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Kỳ: Nhập kỳ cần lên báo cáo.

+ Số đầu kỳ/ Cuối kỳ: 

1 – Đầu kỳ: Lên số liệu báo cáo đầu kỳ.

2 – Cuối kỳ: Lên số liệu báo cáo cuối kỳ.

+ Chọn các chỉ tiêu: có thể chọn 1 hoặc nhiều chỉ tiêu.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận