Bảng tổng hợp giá thành của các dự án

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 06/07/2021 – Ngày cập nhật: 29/12/2022

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp giá thành của các dự án theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình \ BC giá thành, lợi nhuận \ Bảng tổng hợp giá thành của các dự án.

 • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường
  • C.từ từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp dự án cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả dự án.
  • Chọn mẫu: Chọn mẫu báo cáo đã có sẵn theo yêu cầu

  • Tạo mẫu báo cáo

Ngoài những mẫu báo cáo đã có sẵn theo quy định của nhà nước, chương trình cho phép người dùng tạo ra những mẫu báo cáo riêng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Chọn “Thêm” để thêm báo cáo:

Nhấn “Nhận” để lưu mẫu báo cáo mới.

Tiếp theo phải thực hiện sửa mẫu báo cáo (xem phần dưới) để khai báo các chỉ tiêu, công thức tính toán.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận