Bảng tổng hợp chi tiết vật tư

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp chi tiết vật tư, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Bảng tổng hợp chi tiết vật tư.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

 • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
 • Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.
 • Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các vật tư.
 • Vật tư theo dõi tồn kho:
  • 0 – Không: Chương trình lên báo cáo của những vật tư không theo dõi tồn kho.
  • 1 – Có: Chương trình hiện lên báo cáo của những vật tư có theo dõi tồn kho.
  • * – Cả hai: Chương trình hiện lên báo cáo của tất cả vật tư.
 • Ps điều chuyển kho: 
  • 0 – Không tính: Chương trình không hiện lên những phát sinh điều chuyển giữa các kho của vật tư.
  • 1 – Có tính: Chương trình hiện lên cả những phát sinh điều chuyển giữa các kho của vật tư.
 • Cộng số lượng: Nếu tích [v] chương trình sẽ tính tổng của các cột số lượng trên mẫu in.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận