Bảng tổng hợp chi phí CCDC

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp chi phí công cụ dụng cụ theo mẫu:

Mẫu tổng hợp theo loại công cụ: 

Mẫu tổng hợp theo bộ phận sử dụng:

Mẫu tổng hợp theo nhóm công cụ:

Mẫu tổng hợp theo tài khoản chi phí:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Công cụ dụng cụ \ Báo cáo phân bổ CCDC \ Bảng tổng hợp chi phí CCDC.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Kiểu tổng hợp: chọn 1 trong các kiểu tổng hợp.

+ Lên các cc đã thôi p.bổ (phân bổ): đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các công cụ đã thôi phân bổ.

+ Lên các cc đã p.bổ hết: đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các công cụ đã phân bổ hết.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận