1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ công cụ dụng cụ
 4. Báo cáo phân bổ CCDC
 5. Bảng tổng hợp chi phí CCDC – theo nhiều chỉ tiêu

Bảng tổng hợp chi phí CCDC – theo nhiều chỉ tiêu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp chi phí công cụ dụng cụ – theo nhiều chỉ tiêu theo mẫu:

Mẫu báo cáo tổng hợp tất cả các chỉ tiêu:

Mẫu báo cáo tổng hợp theo loại công cụ:

Còn có các mẫu tổng hợp theo:

  • Theo bpsd (bộ phận sử dụng)
  • Theo nhóm cc (công cụ)
  • Theo tk cp (tài khoản chi phí)
  • Theo nhóm cc 1, 2, 3.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Công cụ dụng cụ \ Báo cáo phân bổ CCDC \ Bảng tổng hợp chi phí CCDC – theo nhiều chỉ tiêu.

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Các trường tổng hợp: có thể chọn tất cả hoặc 1 hoặc nhiều chỉ tiêu.

+ Lên các cc đã thôi p.bổ (phân bổ): đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các công cụ đã thôi phân bổ.

+ Lên các cc đã p.bổ hết: đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các công cụ đã phân bổ hết.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận