Bảng tổng hợp chi phí CCDC – theo 2 chỉ tiêu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp chi phí công cụ dụng cụ – theo 2 chỉ tiêu theo mẫu:

Mẫu báo cáo “Nhóm theo: 1 –  Theo loại công cụ” và “Chi tiết theo: 2 – bộ phận sử dụng”:

Còn có các mẫu nhóm theo và chi tiết theo:

  • 3 – Nhóm công cụ
  • 4 – Theo nhóm tkcp (tài khoản chi phí)

Lưu ý: không chọn kiểu nhóm “Nhóm theo” và “Chi tiết theo” giống nhau.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Công cụ dụng cụ \ Báo cáo phân bổ CCDC \ Bảng tổng hợp chi phí CCDC – theo 2 chỉ tiêu.

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Nhóm theo: chọn 1 trong các kiểu nhóm.

+ Chi tiết theo: chọn 1 trong các kiểu nhóm.

+ Lên các cc đã thôi p.bổ (phân bổ): đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các công cụ đã thôi phân bổ.

+ Lên các cc đã p.bổ hết: đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các công cụ đã phân bổ hết.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận