Bảng tính khấu hao TSCĐ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng tính khấu hao TSCĐ theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Bảng tính khấu hao TSCĐ.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

 • Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.
 • Từ kỳ: Nhập kỳ bắt đầu để lấy số liệu báo cáo.
 • Đến kỳ: Nhập kỳ kết thúc để lấy số liệu báo cáo.
 • Loại ts: Chọn hoặc nhập trực tiếp loại tài sản cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các loại tài sản.
 • Mã ts: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã tài sản cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các tài sản.
 • Lên các ts đã thôi k.hao: Nếu đánh dấu [v] chương trình sẽ chỉ lên các tài sản đã thôi khấu hao.
 • Lên các ts đã k.hao hết: Nếu đánh dấu [v] chương trình sẽ chỉ lên các tài sản đã khấu hao hết.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận