Bảng tính khấu hao TSCĐ theo bộ phận sử dụng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/11/2021

1. Chức năng

Lên bảng tính khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng theo mẫu:

Mẫu báo cáo đầy đủ chỉ tiêu: 

Mẫu báo cáo chỉ lên báo cáo cột giá trị khấu hao kỳ trường hợp có điều chuyển bộ phận sử dụng:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tài sản cố định \ Báo cáo khấu hao TSCĐ \ Bảng tính khấu hao TSCĐ theo bpsd.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Loại ts (tài sản): được lấy từ Danh mục loại tài sản.

+ Mã ts (tài sản): Chọn hoặc nhập trực tiếp mã tài sản cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các tài sản.

+ Mã bpsd (bộ phận sử dụng): Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bộ phận sử dụng cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các bộ phận.

+ Lên các ts đã thôi k.hao (khấu hao): đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các tài sản đã thôi khấu hao.

+ Lên các ts đã k.hao hết: đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các tài sản đã khấu hao hết.

+ Kiểu bc (báo cáo) 1: chọn 1 trong 2 kiểu xem.

1 – Đầy đủ các chỉ tiêu: Hiển thị đầy đủ các cột chỉ tiêu.

2 – Chỉ có chỉ tiêu gt k.hao kỳ cho trường hợp có đc bpsd (điều chuyển bộ phận sử dụng): không hiển thị các cột “Nguyên giá”, “Gt k.hao lk”, “Gt còn lại”.

+ Kiểu bc (báo cáo) 2: chọn 1 trong 2 kiểu xem.

1 – Chỉ có 1 cột tổng giá trị: Chỉ hiển thị trên báo cáo một cột tổng giá trị “Gt k.hao trong kỳ”.

2 – Mỗi kỳ 1 cột: hiển thị thêm mỗi kỳ một cột giá trị “Gt k.hao kỳ 1”, “Gt k.hao kỳ 2”, …

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận