Bảng tính chi phí CCDC

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tính chi phí công cụ dụng cụ theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Công cụ dụng cụ \ Báo cáo phân bổ CCDC \ Bảng tính chi phí CCDC.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Loại cc (công cụ): được lấy từ Danh mục loại công cụ.

+ Mã cc (công cụ): Chọn hoặc nhập trực tiếp mã công cụ cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các công cụ.

+ Lên các cc đã thôi p.bổ (phân bổ): đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các công cụ đã thôi phân bổ.

+ Lên các cc đã p.bổ hết: đánh dấu chọn chương trình sẽ lên cả các công cụ đã phân bổ hết.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận