1. Trang chủ
 2. Hệ thống
 3. Bảng thông tin quản trị

Bảng thông tin quản trị

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 30/03/2023 – Ngày cập nhật: 30/03/2023

1. Chức năng

Dùng để hỗ trợ người dùng có thể xem nhanh các thông tin: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, phải thu, phải trả…. trong một khoảng thời gian bất kỳ. 

Ngoài ra, chương trình còn có thêm các biểu đồ phân tích doanh thu, chi phí, so sánh doanh thu, chi phí giữa các kỳ (ngày/tháng/quý/năm…) để phục vụ cho yêu cầu quản trị tại doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu: Bảng thông tin quản trị.

2.2. Khai báo danh sách báo cáo hiển thị

Trên màn hình bảng thông tin quản trị, chương trình sẽ cho phép hiển thị 4 báo cáo cùng một lúc. 

Nhấn vào “Khai báo” để khai báo danh sách các báo cáo hiển thị trên màn hình:

Màn hình khai báo hiển thị: 

Sử dụng các nút “sang trái”, “sang phải” để khai báo báo cáo hiển thị. 

Chọn báo cáo ở “Danh sách các báo cáo”, sau đó nhấn nút “Sang trái” để báo cáo được hiển thị lên màn hình và ngược lại để xóa hiển thị.

Sử dụng các nút di chuyển “lên”, “lên đầu”, “xuống”, “xuống cuối” để sắp xếp các báo cáo khi lên màn hình kết quả.

2.3. Khai báo chỉnh sửa báo cáo

Nhấn vào “Khai báo” để khai báo danh sách các báo cáo hiển thị trên màn hình:

Thực hiện chỉnh sửa báo cáo tại khung “Chỉnh sửa báo cáo”:

Sau khi đã chỉnh sửa các thông tin theo yêu cầu thì nhấn nút “Lưu” để thực hiện lưu thông tin.

Lưu ý: chức năng “Chọn mẫu” chỉ sử dụng cho các báo cáo: Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh và Báo cáo dòng tiền.

Ngoài ra, có thể chỉnh sửa nhanh một số thông tin về tài khoản tại màn hình chính của “Bảng thông tin quản trị”. Tại màn hình chính, nhấn vào nút ba chấm thì chương trình sẽ hiển thị màn hình “Khai báo tài khoản”:

2.4. Khoảng thời gian báo cáo

 • Ngày báo cáo: Chương trình sẽ dựa vào ngày báo cáo và tùy chọn khoảng thời gian để lấy lên số liệu báo cáo.

 • Tùy chọn khoảng thời gian: Tùy vào từng báo cáo thì sẽ có các tùy chọn khoảng thời gian khác nhau.

2.5. Thêm, xóa mẫu báo cáo

Chương trình cho phép thêm hoặc xóa các báo cáo khác bằng cách sử dụng nút “Copy” hoặc nút “Xóa” các khai báo từ báo cáo đã có sẵn hiện thời.

Sau khi copy báo cáo, thì thực hiện khai báo chỉnh sửa thông tin báo cáo. Xem hướng dẫn tại mục 2.3 ở trên.

2.6. Các báo cáo đồ thị

2.6.1. Danh sách các báo cáo đồ thị
Chương trình có các báo cáo dạng đồ thị: 

  • So sánh doanh thu giữa các kỳ
  • So sánh chi phí giữa các kỳ
  • So sánh doanh thu, chi phí 
  • Báo cáo doanh thu theo tiểu khoản 
  • Báo cáo chi phí theo khoản mục/tiểu khoản

2.6.2. Các loại đồ thị
Đối với các báo cáo dạng đồ thị thì sẽ có thêm chức năng chọn dạng đồ thị.

Chương trình có 2 dạng đồ thị : 

 • Biểu đồ cột

 • Biểu đồ tròn

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận