Bảng số dư đầu kỳ của các tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 12/05/2021

1. Chức năng

Lên bảng số dư đầu kỳ của các tài khoản theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và màn hình điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Tra cứu số liệu/Bảng số dư đầu kỳ của các tài khoản.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp một tài khoản muốn lên số dư đầu kỳ (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết), hoặc bỏ trống để lên số dư đầu kỳ của tất cả các tài khoản.
  • Số dư vào đầu ngày: Nhập ngày để xem số dư đầu ngày.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận