Bảng số dư cuối kỳ của các tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 12/05/2021

1. Chức năng

Lập bảng số dư cuối kỳ của các tài khoản theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện:

Tổng hợp/Tra cứu số liệu/Bảng số dư cuối kỳ của các tài khoản.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp một tài khoản muốn theo dõi số dư cuối kỳ (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết), hoặc bỏ trống để theo dõi số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản.
  • Số dư đến cuối ngày: Nhập thời gian để lấy số liệu số dư cuối kỳ của các tài khoản vào cuối ngày đó.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận