Số dư công nợ của các dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 06/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng số dư công nợ của các dự án theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Dự án, công trình \ BC công nợ \ Số dư công nợ của các dự án.

  • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc :

  • Giải thích một số trường

+ Số dư: chọn “1- Đầu kỳ” hoặc “2 – Cuối kỳ” để lên số liệu theo đầu kỳ\ cuối kỳ.

+ Ngày: Nhập thời gian lấy số liệu báo cáo.

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản công nợ cần lên báo cáo. Nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết. 

+ Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp dự án cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả dự án.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả khách hàng.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận