Bảng kê TSCĐ giảm trong kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 21/07/2021 – Ngày cập nhật: 18/11/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê tài sản cố định giảm trong kỳ theo mẫu:

Mẫu không nhóm theo các chỉ tiêu:

Mẫu nhóm theo loại tài sản:

Ngoài ra còn có các báo cáo nhóm theo: 

  • Bpsd (bộ phận sử dụng)
  • Tk ts (tài khoản tài sản)
  • Tk cp (tài khoản chi phí)

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Tài sản cố định \ Báo cáo tăng giảm TSCĐ \ Bảng kê TSCĐ giảm trong kỳ.

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Lý do tăng: được lấy từ Danh mục lý do tăng giảm có khai báo loại tăng giảm là “2 – giảm”.

+ Kiểu nhóm số liệu: chọn 1 trong các kiểu nhóm.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận