Bảng kê thuế TNCN (05-2/BK-QTT-TNCN)

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Chức năng

Bảng kê thuế TNCN (05-2/BK-QTT-TNCN, TT80/2021). Là bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.

Đối tượng kê khai trong phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN bao gồm một số đối tượng sau: 

 • Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động
 • Đối tượng có hợp đồng lao động dưới 3 tháng
 • Cá nhân không cư trú được tổ chức, cá nhân trả thu nhập (kể cả các cá nhân có thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế).

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Thuế thu nhập cá nhân\BC thuế TNCN\Bảng kê thuế TNCN (05-2/BK-QTT-TNCN, TT80/2021).

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.

+ Từ tháng …đến tháng:  Khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Mã nhân viên: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhân viên cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các nhân viên.

+ Mã bộ phận: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bộ phận sử dụng cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các bộ phận sử dụng.

+ Bổ sung (lần): Bổ sung lần thứ mấy (nếu có).

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận