Bảng kê thông tin chung CCDC

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/07/2021 – Ngày cập nhật: 22/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê thông tin chung công cụ dụng cụ.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Thực hiện tại menu:

Công cụ dụng cụ/Báo cáo kiểm kê CCDC/Bảng kê thông tin chung CCDC.

  • Màn hình điều kiện lọc: 

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Kỳ: Nhập kỳ cần lên báo cáo.

+ Số đầu kỳ/ Cuối kỳ: 

1 – Đầu kỳ: Lên số liệu báo cáo đầu kỳ.

2 – Cuối kỳ: Lên số liệu báo cáo cuối kỳ.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận