Bảng kê tài sản chuyển bộ phận sử dụng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/11/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê tài sản chuyển bộ phận sử dụng theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tài sản cố định \ Báo cáo tăng giảm TSCĐ \ Bảng kê tài sản chuyển bộ phận sử dụng.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Đc từ bpsd (bộ phận sử dụng): Nhập bộ phận sử dụng trước khi điều chuyển. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các bộ phận sử dụng.

+ Đc đến bpsd (bộ phận sử dụng): Nhập bộ phận sử dụng điều chuyển đến. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các bộ phận sử dụng.

+ Mã tài sản: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã tài sản cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các tài sản.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận