Bảng kê số dư tiền tại quỹ và các ngân hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/05/2021 – Ngày cập nhật: 18/05/2021

1. Chức năng

Kê số dư tiền tại quỹ và các ngân hàng theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Bảng kê số dư tiền tại quỹ và các ngân hàng.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • Tk: Nhập 11 để lên số dư cả tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển. Nhập 111 nếu chỉ lên số dư tiền mặt, nhập 112 nếu chỉ lên số dư tiền gửi.
  • Ngày: Nhập ngày lên số dư (vào cuối ngày).

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận