Bảng kê phiếu xuất điều chỉnh, thay thế

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 29/12/2022 – Ngày cập nhật: 29/12/2022

1. Chức năng

Lên bảng kê các phiếu xuất điện tử:

Và thực hiện các chức năng:

  1. Tải tệp PDF
  2. Tải tệp XML
  3. Chuyển đổi hóa đơn giấy
  4. Gửi lại email.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Tồn kho\Phiếu xuất điện tử\Bảng kê phiếu xuất điều chỉnh, thay thế.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc
 • Giải thích một số trường của điều kiện lọc:
  • Px từ ngày… Đến ngày…: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • Px từ số… Đến số….:  Nhập khoảng số phiêu xuất để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số phiếu xuất này. Có thể để trống.
  • Loại px: 
   • 1- Điều chỉnh: Chương trình hiện lên các phiếu xuất được điều chỉnh cho phiếu xuất gốc nào.
   • 2 – Thay thế: Chương trình hiện lên các phiêu xuất được thay cho phiếu xuất gốc nào.
  • Tình trạng:
   • 0 – Chưa phát hành
   • 1 – Chờ phát hành
   • 2 – Đã phát hành
   • 3 – Bị điều chỉnh
   • 4 – Bị thay thế
   • 8 – Chờ hủy
   • 9 – Hủy
   • * – Tất cả
 • Màn hình hiển thị danh sách các phiếu xuất điều chuyển, thay thế:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận