1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Phân hệ tồn kho
 4. Phiếu xuất điện tử
 5. Bảng kê phiếu xuất điện tử, tải tệp pdf và xml, gửi lại email

Bảng kê phiếu xuất điện tử, tải tệp pdf và xml, gửi lại email

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 16/07/2021 – Ngày cập nhật: 05/05/2023

 

1. Chức năng

Lên bảng kê các phiếu xuất điện tử:

Và thực hiện các chức năng:

  1. Tải tệp PDF
  2. Tải tệp XML
  3. Chuyển đổi hóa đơn giấy
  4. Gửi lại email.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Menu thực hiện

Tồn kho\Phiếu xuất điện tử\B.kê px điện tử, tải tệp pdf và xml, gửi lại email.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc
 • Giải thích một số trường của điều kiện lọc:

+ C.từ từ ngày… Đến ngày…: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Quyển c.từ: Quyển chứng từ điện tử. Có thể để trống.

+ C.từ từ số… Đến số….:  Nhập khoảng số chứng từ để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số phiếu xuất này. Có thể để trống.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo, chương trình chỉ hiển thị những mã khách hàng có khai báo “thư điện tử nhận hdđt”. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các khách hàng.

+ Lọc theo NSD (người sử dụng): 

   • 0 – Không theo NSD: Lên cả phiếu xuất do những nsd khác lập.
   • 1 – Lọc theo NSD: Chỉ lên những phiếu xuất của người sử dụng hiện thời lập.

+ Tình trạng:

   • 0 – Chưa phát hành:
   • 1 – Chờ phát hành
   • 2 – Đã phát hành
   • 3 – Bị điều chỉnh
   • 4 – Bị thay thế
   • 8 – Chờ hủy
   • 9 – Hủy
   • * – Tất cả
 • Màn hình hiển thị danh sách phiếu xuất:

2.2. Tải PDF (Bản thể hiện của phiếu xuất)

Là file thể hiện nội dung kinh tế nghiệp vụ của phiếu xuất điện tử, có dạng như một tờ phiếu xuất thông thường, dễ đọc, dễ xem thông tin, được dùng để lưu trữ, trao đổi khi làm việc nội bộ. Tuy nhiên do chỉ là bản thể hiện của file dữ liệu phiếu xuất nên file PDF hoặc bản in này không có giá trị pháp lý.

Chọn dòng phiếu xuất rồi nhấn “Tải PDF”.

Thực hiện lưu file PDF phiếu xuất vào máy tính. Sau khi lưu thì chương trình sẽ mở file PDF để xem. Hoặc có thể mở ra xem sau đó.

2.3. Tải tệp XML

Chương trình sẽ tự động link tới trang web kèm theo mã nhận phiếu xuất, NSD nhập mã xác thực theo hệ thống hiển thị sau đó nhấn nhận và đó có thể tải tệp phiếu xuất (xml).

Chọn dòng phiếu xuất rồi nhấn “Tải XML”.

Chương trình sẽ kết nối với phần mềm phát hành hóa đơn điện tử Fast e-Invoice và hiện lên màn hình “Tra cứu hóa đơn”. 

Nhập “Mã xác thực” hiện ở phía trên (nếu không nhìn rõ thì chọn mã xác thực khác).

Nhấn “Nhận”. Chương trình load lên mẫu in phiếu xuất điện tử.

Chọn “Tải tệp hóa đơn (xml)”. 

Chương trình tải về file xml. 

Nhấn vào xem file XML.

Có thể tải file pdf hoặc xml từ các đường link có trong email mà phần mềm gửi về. Hướng dẫn xem tại <link>.

2.4. Chuyển đổi hóa đơn giấy

Chọn dòng phiếu xuất cần chuyển đổi và chọn “Chuyển đổi hóa đơn giấy”.

Chương trình hiển thị màn hình đăng nhập:

Nhấn “Nhận” chương trình sẽ lưu tệp pdf vào máy tính.

2.5. Gửi lại e-mail

Áp dụng cho trường hợp khách hàng báo chưa nhận được email phiếu xuất, làm mất email phiêu xuất hoặc có nhu cầu nhận lại email phiếu xuất.

Chọn dòng phiếu xuất cần gửi lại email và chọn “Gửi lại e-mail”. 

Chương trình hiện lên bảng để chọn gửi theo email cũ hoặc mới:

  • Gửi lại theo thư điện tử cũ: sẽ gửi lại hết theo thư điện tử đã khai báo trước đó.
  • Gửi lại theo thư điện tử mới: Nhập các thư điện tử muốn gửi ở đây cách nhau bằng dấu “,” sau đó nhấn “Nhận”,  chương trình sẽ gửi lại  mail cho các e-mail được nhập lại ở đây.

Nhấn “Nhận” chương trình hiện thông báo.

Lưu ý: Người sử dụng có thể tải hddt dạng file pdf và xml về và tự gửi qua email cho người mua.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận