Bảng kê phiếu xuất – 2 màn hình

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 03/08/2021 – Ngày cập nhật: 16/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê phiếu xuất – 2 màn hình theo mẫu:

Mẫu bảng kê phiếu xuất hàng – trên một phiếu xuất chỉ xuất từ một kho:

Mẫu bảng kê phiếu xuất hàng – trên một phiếu xuất có thể xuất từ nhiều kho:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Thực hiện tại menu:

Tồn kho \ Báo cáo xuất kho \ Bảng kê phiếu xuất – 2 màn hình.

  • Màn hình điều kiện lọc: 

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ C.từ từ số … Đến số …: Nhập khoảng số chứng từ để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số chứng từ này.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các nhà cung cấp.

+ D.s mã nx (tk nợ): Có thể chọn hoặc nhập trực tiếp các tài khoản khác có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết, giữa các tài khoản cách nhau bởi dấu phẩy).

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

+ Tk có: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản có cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả tài khoản.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận