Bảng kê phiếu nhập mua hàng và hóa đơn đi kèm

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 03/08/2021 – Ngày cập nhật: 13/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê phiếu nhập mua hàng và hóa đơn đi kèm theo mẫu: 

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC hàng nhập mua / Bảng kê phiếu nhập mua hàng và hóa đơn đi kèm.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ PN từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Quyển c.từ: Để lên các chứng từ theo quyển sổ chứng từ. Có thể để trống.

+ Pn từ số … Đến số …: Nhập khoảng số phiếu nhập để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số phiếu nhập này. Có thể để trống.

+ Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả nhà cung cấp.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận