Bảng kê phiếu nhập mua – 2 màn hình

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 03/08/2021 – Ngày cập nhật: 17/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê phiếu nhập mua – 2 màn hình theo mẫu: 

Bảng kê phiếu nhập mua hàng một kho:

Bảng kê phiếu nhập mua hàng nhiều kho:

Bảng kê phiếu nhập mua theo mẫu nhập khẩu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC hàng nhập mua / Bảng kê phiếu nhập mua – 2 màn hình.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Ds mã nx (tk có): Chương trình hiển thị ngầm định các tài khoản: 331, 341, 111 và 141. Có thể chọn hoặc nhập trực tiếp các tài khoản khác có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết, giữa các tài khoản cách nhau bởi dấu phẩy). Bắt buộc nhập.

+ Kiểu xem: chọn 1 trong 2 kiểu xem.

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ C.từ từ số … Đến số …: Nhập khoảng số chứng từ để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số chứng từ này.

+ Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả nhà cung cấp.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận