Bảng kê lệnh sản xuất

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/07/2021 – Ngày cập nhật: 20/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê lệnh sản xuất theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

  • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất \ Báo cáo tập hợp và phân bổ cp \ Bảng kê lệnh sản xuất.

  • Điều kiện lọc

  • Giải thích một số trường:

+ Lsx từ ngày … Đến ngàyNhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Lsx từ số … Đến số: Nhập khoảng số lệnh sản xuất để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số lệnh sản xuất này.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận