Bảng kê hóa đơn điều chỉnh, thay thế

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 21/05/2021

Thực hiện tại menu: Bán hàng\Hóa đơn điện tử\Bảng kê hóa đơn điều chỉnh, thay thế.

Nhập các thông tin điều kiện lọc:

 • Hđ từ ngày … đến ngày …: Nhập khoảng thời gian cần lọc.
 • Hđ từ số … đến số …
 • Loại hđ (loại hóa đơn):
  • 1 – Điều chỉnh: Chương trình hiện lên các hóa đơn được điều chỉnh cho hóa đơn gốc nào.
  • 2 – Thay thế: Chương trình hiện lên các hóa đơn được thay cho hóa đơn gốc nào.
 • Mã khách.
 • Tình trạng: Chọn “* – Tất cả”.

Nhấn “Nhận”.

Chương trình hiện lên tất cả các hóa đơn nào đã điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn gốc nào.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận