1. Trang chủ
  2. Báo cáo
  3. Phân hệ tổng hợp
  4. Báo cáo thuế
  5. Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra

Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/06/2021 – Ngày cập nhật: 02/10/2023

1. Chức năng

Kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Báo cáo thuế\Báo cáo thuế GTGT\Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo

+ Từ tháng… Đến tháng… : Khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Từ ngày… Đến ngày…: Khoảng thời gian cần lên báo cáo, ngầm định lấy theo “Từ tháng … Đến tháng…” nhưng có thể sửa được.

+ Loại kê khai: Chọn 1 hoặc nhiều loại kê khai để lọc các hóa đơn theo loại kê khai.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận