Bảng kê hóa đơn bán hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 30/07/2021 – Ngày cập nhật: 30/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê hóa đơn bán hàng theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Bán hàng / BC bán hàng theo tài khoản / Bảng kê hóa đơn bán hàng.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ C.từ từ ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ C.từ từ số… Đến số: Nhập khoảng số chứng từ để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số chứng từ này.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả khách hàng.

+ Tk dt (tài khoản doanh thu): Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản doanh thu cần xem báo cáo, chương trình đang ngầm định là tk 511. Bắt buộc nhập.

+ Tk đ.ứng: Lên báo cáo những phát sinh của tài khoản đối ứng với tài khoản vừa chọn ở trên. Nhấp chuột vào “Ds các tk” để chọn tài khoản đối ứng.Có thể bỏ trống.

+ Tk ck (tài khoản chiết khấu): Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản chiết khấu cần xem báo cáo, chương trình đang ngầm định là tk 5211. Có thể bỏ trống để lên số liệu cho tất cả các tài khoản chiết khấu.

+ Tk thuế: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản thuế cần xem báo cáo, chương trình đang ngầm định là 3331. Có thể bỏ trống để lên số liệu cho tất cả các tài khoản thuế.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận