Bảng kê hóa đơn bán hàng – 1 màn hình

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 29/07/2021 – Ngày cập nhật: 29/07/2021

1. Chức năng

Kê các hóa đơn bán hàng một màn hình theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Bán hàng / BC bán hàng / Bảng kê hóa đơn bán hàng – 1 màn hình.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ C.từ từ số … Đến số …: Nhập khoảng số chứng từ để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số chứng từ này.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả khách hàng.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

+ Cộng gộp vật tư theo hóa đơn:

Không đánh dấu [v] chọn cộng gộp theo hóa đơn:

Đánh dấu [v] chọn cộng gộp theo hóa đơn: chương trình đã cộng gộp các dòng có mã vật tư giống nhau trong một hóa đơn thành một dòng.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận