1. Trang chủ
  2. Báo cáo
  3. Phân hệ tổng hợp
  4. Báo cáo thuế
  5. Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn

Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/05/2022 – Ngày cập nhật: 17/05/2022

 

1. Chức năng

Lên bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn theo mẫu:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Báo cáo thuế / Quyết toán thuế TNDN / Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo

+ Từ tháng… Đến tháng… : Khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Từ ngày… Đến ngày…: Khoảng thời gian cần lên báo cáo, ngầm định lấy theo “Từ tháng … Đến tháng…” nhưng có thể sửa được.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận