Bảng kê giá trị công cụ dụng cụ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/07/2021 – Ngày cập nhật: 22/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê giá trị công cụ dụng cụ.

Mẫu không nhóm theo các chỉ tiêu:

Mẫu nhóm theo loại công cụ:

Mẫu nhóm theo bộ phận sử dụng:

Mẫu nhóm theo nhóm công cụ:

Mẫu nhóm theo tài khoản chi phí:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Thực hiện tại menu:

Công cụ dụng cụ/Báo cáo kiểm kê CCDC/Bảng kê giá trị CCDC.

  • Màn hình điều kiện lọc: 

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Kỳ: Nhập kỳ cần lên báo cáo.

+ Số đầu kỳ/ Cuối kỳ: 

1 – Đầu kỳ: Lên số liệu báo cáo đầu kỳ.

2 – Cuối kỳ: Lên số liệu báo cáo cuối kỳ.

+ Kiểu nhóm số liệu: Chọn một trong các kiểu nhóm.

+ Chi tiết số liệu: 

1 – Chi tiết đến số thẻ

2 – Chi tiết đến bpsd

3 – Chi tiết đến mã ccdc.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận