Bảng kê đơn hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 04/08/2021 – Ngày cập nhật: 08/05/2024

1. Chức năng

Lên bảng kê đơn hàng theo mẫu: 

Mẫu đơn hàng nội địa:

Mẫu đơn hàng nhập khẩu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC đơn hàng / Bảng kê đơn hàng.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Đh từ ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Đh từ số … Đến số … : Nhập khoảng số đơn hàng để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số đơn hàng này.

+ Loại đh: Chọn 1 trong 2 loại đơn hàng cần lên báo cáo.

+ Trạng thái đh:  

1 – Đang thực hiện: Chương trình hiện lên các báo cáo của đơn hàng có trạng thái đang thực hiện.

2- Đã đóng: Chương trình hiện lên các báo cáo của đơn hàng có trạng thái đã đóng.

+ Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả nhà cung cấp.

+ Mã nx (tk có): Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả tài khoản.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận