Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 04/08/2021 – Ngày cập nhật: 16/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC công nợ theo hđ / Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Ngày báo cáo: Nhập ngày báo cáo để để tính toán hạn thanh toán của hóa đơn.

+ Hđ ps ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu các hóa đơn.

+ Tk c.nợ: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản công nợ cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả tài khoản.

+ Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả nhà cung cấp.

+ Lọc các hđ đã tất toán:

0 – Không: Chương trình hiện lên tất cả hóa đơn.

1 – Có:  Chương trình không hiện lên các hóa đơn đã tất toán.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận