Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 04/08/2021 – Ngày cập nhật: 16/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC công nợ theo hđ / Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Ngày báo cáo: Ngày để đối chiếu với ngày lập hóa đơn và hạn thanh toán của hóa đơn để tính hóa đơn còn trong hạn hay đã quá hạn thanh toán và quá hạn bao lâu.

+ Hđ từ ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu hoá đơn.

+ Số ngày/kỳ: Nhập khoảng ngày để tính toán khung trong hạn và quá hạn của hóa đơn. Có thể là 7, 15, 30 ngày… tùy thuộc vào số ngày hạn thanh toán mà doanh nghiệp thường thỏa thuận với khách hàng; hoặc là khoảng thời gian lập kế hoạch thu tiền là tuần, 1/2 tháng, 1 tháng; hoặc phân tích số liệu đã qua về hạn thanh toán.

+ Tk c.nợ: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản công nợ cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả tài khoản.

 + Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả nhà cung cấp.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận